top of page

Norheim Analyse og Strategi

Strategiske valg for kollektivtransporten

folk Walking
Reiser med hodetelefoner

Kollektivtransport i omstilling

Koronapandemien og nye reisevaner

Det er ikke mulig å nå målet om nullvekst i biltrafikken uten et sterkt og konkurransedyktig kollektivtilbud. Samtidig har koronapandemien ført til færre passasjerer og reduserte inntekter! Økt motstand mot trengsel, økt bruk av hjemmekontor og større konkurranse om offentlige midler gjør at kollektivtransporten må tenke nytt:

·       Mer markedsrettede takster

·       Effektivisering av linjenettet 

·       Nye finansieringsmodeller 

·       Kraftfulle framkommelighetstiltak

Nye utfordringer

Hovedtema

Microscope

Sosial bærekraft

Scientist in the Lab

Økonomisk bærekraft

Embryonic Stem Cells

Miljømessig bærekraft

Ta kontakt

Oppsal terrasse 2 , 9011

+4791188057

Takk for innsendingen din!

Denne siden er under utvikling

Mer informasjon sendes ut etter august 2023

bottom of page