top of page

Bård Norheim

Daglig leder

Mobil

+47 911 88 057

Email:

Address:

Oppsal terasse 2

0686 Oslo

Kort om meg

Etter 18 år på Transportøkonomisk institutt (TØI) med ansvar for kollektivtransportforskningen og 17 år som leder for  Urbanet Analyse er det tid for å gjøre noe nytt. Målet er å kunne gi råd og bistand  i en tid hvor kollektivtransporten er under omstilling.

Jeg jobber hovedsaklig med strategiske analyser av ulike tiltakspakker og beregner potensialet for mer bærekraftige transportløsninger, både miljømessig, økonomisk og sosialt. 

Arbeidserfaring

1986-2005

2004-2006

2005-2023

Fra 1986 til 1994 var jeg forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI) med hovedfokus på kollektivtransport. Fra 1994-2005 var jeg forskningsleder for kollektivtransportområdet på TØI. 

Jeg var medlem av konsernstyret i NSB i en periode.

I 2005 startet jeg Urbanet Analyse og var daglig leder frem til vi ble en avdeling av Asplan Viak i 2020. Urbanet Analyse var et datterselskap fra 2011. Fra 2020 til 2023 var jeg avdelingsleder og forskningsleder ved Urbanet avdelingen i Asplan Viak. 

Let's Get
Social

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page